שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
בג"ץ 7424/07 - נסאר ואח' נ' מפקד מתקן המעצר שומרון ואח' עתירת עצירים למתן צו-על-תנאי ולמתן צו ביניים
כתבי בי דין | 7424/07 | 30.8.2007
עתירת הוועד הציבורי נגד עינויים לאפשר לעצורים במתקן "שומרון" גישה חופשית לשירותים במשך כל שעות היממה. כיום נאלצים העצורים לעשות את צורכיהם בבקבוקי פלסטיק בנוכחות חבריהם לתא ובתנאים סניטריים מחפירים. מניעת גישה של עצורים לשירותים הינה הפרה בוטה של חוק סדר הדין הפלילי ושל אמנות שונות במשפט הבינלאומי, כגון אמנת ג'נבה הרביעית. העתירה נמחקה לאחר שהמשיב ביצע שינויים במתקן הכליאה, הן בנהלים והן במבנים, העונים על הטענות שהועלו בעתירה. לפסק הדין ראו פריטים קשורים.
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב