שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
בג"ץ 9733/03 - המוקד להגנת הפרט נ' מדינת ישראל ואח' בקשה להגיב לתגובת המשיבים לבקשת העותרת לצירוף מסמך
כתבי בי דין | 9733/03 | 27.8.2009
תגובת המוקד להגנת הפרט להתנגדות המדינה לצרף את ההערות המסכמות של ועדת האו"ם נגד עינויים, בעניין מתקן 1391, לעתירה שהגיש נגד חוקיותו של המתקן. המוקד תוהה על טענות המדינה בדבר אי הרלוונטיות, שכן דיוני הוועדה התייחסו בדיוק לנושא העתירה דנן. המוקד מדגיש כי בדיוני הוועדה נכחו באי כוח המדינה, וניתנה להם הבמה הראויה להציג את עמדתם. טענת המדינה בדבר אי סודיות מתקן 1391 תמוהה גם היא לאור העובדה כי זה עיקר המחלוקת בעתירה. כן מביע המוקד דאגה נוכח הזלזול המופגן בתגובת המדינה כלפי עבודת ועדת האו"ם הממונה על יישום האמנה הבינלאומית נגד עינויים.
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב