שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
בג"ץ 9733/03 - המוקד להגנת הפרט נ' מדינת ישראל ואח' תגובת המשיבים לבקשת העותרת לצירוף מסמך
כתבי בי דין | 9733/03 | 15.7.2009
תגובת המדינה לבקשת המוקד להגנת הפרט לצרף לעתירה שהגיש נגד חוקיותו של מתקן 1391 את ההערות המסכמות של ועדת האו"ם נגד עינויים. המדינה מתנגדת לצירוף המסמך וטוענת, בין השאר, כי המידע שהמוקד מבקש לצרף אינו רלוונטי לעתירה, מאחר שעיסוק הוועדה בנושא הכלא הסודי היה שטחי ביותר, ועמדת המדינה נשמעה במהלכו באופן מוגבל. בנוסף מכחישה המדינה בתוקף כי מדובר במתקן כליאה סודי.
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב