שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
Consideration of Reports Submitted by States Parties under Article 19 of the Convention, Concluding Observations of the Committee against Torture, ISRAEL
דוחות | 14.5.2009
הערות מסכמות של ועדת האו"ם נגד עינויים בעניין דוח תקופתי שהגישה ישראל בכפוף לסעיף 19 לאמנה. ארגוני זכויות אדם שונים, ביניהם גם המוקד להגנת הפרט, הגישו לוועדה דוחות לקראת כינוסה. במסקנותיה מתייחסת הוועדה בין השאר למתקן הכליאה הסודי 1391, ודורשת מישראל לא להחזיק עוד כלואים במתקן זה או בכל מתקן כליאה סודי אחר, כיוון שעצם קיומו של מתקן סודי הוא הפרה של האמנה.
עדכונים
25.5.2009
המוקד להגנת הפרט מבקש לצרף לעתירה שהגיש, בעניין מתקן הכליאה הסודי 1391, את חוות הדעת של ועדת האו"ם נגד עינויים: בחוות הדעת דורשת הוועדה לבטל את פעילות המתקן ולמצות את הדין עם האחראים לעינויים ולהתעללות בכלואים
23.6.2009
בג"ץ נתן למדינה ארכה של 21 יום להגיב לבקשת המוקד להגנת הפרט לצרף לעתירה בעניין מתקן הכליאה הסודי 1391, את חוות הדעת של ועדת האו"ם נגד עינויים: בחוות הדעת דורשת הוועדה לבטל את פעילות המתקן ולמצות את הדין עם האחראים לעינויים ולהתעללות בכלואים
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב