שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
בג"ץ 9733/03 - המוקד להגנת הפרט נ' מדינת ישראל ואח' בקשה להגשת מסמך
כתבי בי דין | 9733/03 | 25.5.2009
המוקד להגנת הפרט מגיש לביהמ"ש את ההערות המסכמות של ועדת האו"ם נגד עינויים, שדנה בדוח התקופתי שהגישה ישראל ובדוחות שהגישו אחרים, ביניהם ארגוני זכויות אדם ישראליים ופלסטיניים, במסגרת סעיף 19 לאמנה נגד עינויים. בדיוני הוועדה עלה נושא מתקן הכליאה הסודי 1391, שהמוקד חשף את קיומו כבר בשנת 2003. בשל הרלוונטיות של מסקנות הוועדה לעתירה נגד חוקיותו של מתקן 1391, שעודה תלויה ועומדת, מבקש המוקד להציג את המסמך בפני ביהמ"ש.
עדכונים
15.12.2004
הכלא הסודי: בדיון שנערך בבג"ץ ביום 15 בדצמבר, 2004 בעתירת המוקד להגנת הפרט נגד קיומו של מתקן כליאה סודי, הממוקם בבסיס צבאי חשאי, ומשמש לחקירתם של חשודים, מתחו השופטים ביקורת על עמדתה של המדינה לפיה ניתן להחזיק עצורים במקום לא ידוע וחייבו אותה להשיב בתוך חודשיים על הצעות שהעלה בית המשפט לפתרון הסוגיה
18.1.2006
המוקד הגיש הודעה משלימה בעתירתו לסגירת מתקן הכליאה הסודי, מתקן 1391, לקראת הדיון בבג"ץ ב-22.1.06: המדינה הודתה בעבר בקיומו של המתקן הסודי ובהסתרת קיומו מהציבור, אך טוענת כי קיומו של מתקן כליאה סודי הוא בגדר החוק. המוקד מדגיש בטיעוניו כי על רקע ההתנערות הבולטת בשנה האחרונה של מדינות העולם מפרסומים על פעילות של בתי כלא סודיים בשטחן, והדרישה לחקור כל חשד לקיומם של מתקני מעצר סודיים, בולטת עמדתה הה...
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב