שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
הצעת חוק הנזיקים האזרחיים (אחריות המדינה) (תיקון מס' 8), התשס"ח-2008
חקיקה | 28.5.2008
הצעת החוק לתיקון מס' 8 לחוק הנזיקים האזרחיים (אחריות המדינה), שנדונה במליאת הכנסת ואף עברה בקריאה ראשונה. הצעת החוק מבקשת לחוקק מחדש את החוק שנפסל על ידי בית המשפט העליון בבג"ץ עדאלה. בשורה של עניינים, הוראות הצעת החוק אף מפליגות הרבה מעבר להוראות תיקון 7 שנפסל. ההגדרה המוצעת ל"פעולה מלחמתית" בהצעת החוק מקנה למדינה חסינות כמעט מוחלטת מפני תביעה בגין נזק שנגרם במהלכן של פעולות צה"ל בשטחים ואף בשטח ישראל. כמו כן מנסה ההצעה להחיות את סעיף 5ג, שבית המשפט העליון פסל, המסמיך את שר הביטחון להכריז על אזור מסוים, במועד מסוים, כאזור שבו אירעו פעולות מלחמתיות.
עדכונים
7.7.2008
המוקד להגנת הפרט, האגודה לזכויות האזרח ועדאלה מפרסמים חוות דעת המתנגדת להצעת חוק הנזיקים האזרחיים (אחריות המדינה) (תיקון מס' 8) התשס"ח–2008, שעברה בקריאה ראשונה בכנסת. הצעת החוק נועדה למנוע מתושבי השטחים את האפשרות להגיש תביעות נזיקין נגד המדינה, גם במקרים בהם נגרם הנזק ללא קשר לפעילות מלחמתית: הארגונים מתריעים כי החוק המוצע מנסה להחיות את החוק שנפסל פה אחד על-ידי הרכב של תשעה שופטי בית המשפט ה...
22.7.2012
הכנסת אישרה את תיקון מס' 8 לחוק הנזיקים האזרחיים: ישראל ממשיכה לפטור עצמה מאחריות לנזק שגרמו חייליה בשטחים הכבושים ומוסיפה קשיים נוספים על דרכם של פלסטינים לתבוע פיצויים בגין הנזק שנגרם להם
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב