שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
הצעת חוק הנזיקים האזרחיים (אחריות המדינה) (תיקון מס' 8), התשס"ח-2008 נייר עמדה
מסמכים אחרים | 1.7.2008
המוקד להגנת הפרט וארגוני זכויות אדם נוספים קובעים בחוות דעת כי תיקון 8 המוצע לחוק הנזיקים האזרחיים (אחריות המדינה) הינו בלתי חוקתי, ומנסה להחיות את החוק שנפסל פה אחד על ידי הרכב של תשעה שופטי בית המשפט העליון. הצעת החוק כבר עברה בקריאה ראשונה. היא חותרת, אמנם באמצעים משפטיים אחרים, למתן חסינות גורפת למדינה בגין פעולות הצבא בשטחים, ובמידה רבה גם בתחום ישראל. הארגונים מדגישים כי אם תתקבל דינה להתבטל, והם קוראים לגנוז אותה בשלב זה.
עדכונים
22.7.2012
הכנסת אישרה את תיקון מס' 8 לחוק הנזיקים האזרחיים: ישראל ממשיכה לפטור עצמה מאחריות לנזק שגרמו חייליה בשטחים הכבושים ומוסיפה קשיים נוספים על דרכם של פלסטינים לתבוע פיצויים בגין הנזק שנגרם להם
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב