שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
תזכיר חוק הנזיקים האזרחיים (אחריות המדינה)(תיקון מס' 8), התשס"ז-2007
חקיקה | 1.7.2007
תזכיר הצעת חוק המבקש לעקוף את החלטת בית המשפט העליון בבג"ץ עדאלה, שם נקבע כי הוצאת מקרי נזיקין בהם מעורבים כוחות ביטחון, ואשר אין להם היבט לחימתי באה להגשים תכלית בלתי ראויה של שחרור המדינה מכל אחריות בנזיקין באזורי עימות. התזכיר החדש מבקש להגיע (באמצעות ניסוחים משפטיים אחרים) לאותה תוצאה שביקש להשיג תיקון 7, ובשורה של עניינים הוראות התזכיר הולכות אף הרבה מעבר להוראות תיקון 7 שנפסל. כך למשל מהגדרת "פעולה מלחמתית" עולה כי למעשה כמעט כל פעולות צה"ל בשטחים יקנו למדינה חסינות מפני תביעה בשל כל נזק, שנגרם במהלכן. סעיף 2 לתזכיר מבקש לחוקק מחדש את סעיף 5ג שנפסל ע"י ביהמ"ש ולקבוע שוב כי שר הביטחון יהיה מוסמך להכריז על אזור מסוים, במועד מסוים, כאזור שבו אירעו פעולות מלחמתיות. המוקד להגנת הפרט הגיש חוות דעת מפורטת ובה קבע כי תזכיר החוק הינו פגום, מנוגד לעקרונות יסוד של המשפט הישראלי והבינלאומי ועל כן יש לגנוז אותו. לחוות הדעת ראו פריטים קשורים. מאתר משרד המשפטים.
עדכונים
9.9.2007
המוקד להגנת הפרט קובע בנייר עמדה, כי תזכיר תיקון 8 לחוק הנזיקים האזרחיים (אחריות המדינה) הינו בלתי חוקתי, מנוגד לעקרונות יסוד של המשפט הישראלי והבינלאומי, ולפיכך יש לגנוז אותו: תזכיר החוק המוצע מנסה להחיות את תיקון 7 שנפסל פה אחד על-ידי הרכב של תשעה שופטי בית המשפט העליון בהיותו בלתי חוקתי
10.6.2008
היום, שלישי 10.6.2008, תעלה הצעת חוק הנזיקים האזרחיים (אחריות המדינה) (תיקון מס' 8), התשס"ח–2008, לקריאה ראשונה במליאת הכנסת. הצעת החוק שמקדם השר פרידמן מיועדת למנוע מתושבי השטחים את האפשרות להגיש תביעות נזיקין נגד המדינה, גם במקרים בהם הנזק נגרם בלי קשר לפעילות מלחמתית: ארגוני זכויות אדם, ביניהם המוקד להגנת הפרט, מתריעים כי החוק המוצע מנסה להחיות את תיקון 7 שנפסל פה אחד על-ידי הרכב של תשעה שופ...
11.6.2008
אתמול, יום שלישי 10.6.2008, עברה בקריאה ראשונה בכנסת, הצעת חוק הנזיקים האזרחיים (אחריות המדינה) (תיקון מס' 8), התשס"ח–2008. הצעת החוק, שמקדם שר המשפטים פרידמן, נועדה למנוע מתושבי השטחים את האפשרות להגיש תביעות נזיקין נגד המדינה, גם במקרים בהם הנזק נגרם בלי קשר לפעילות מלחמתית: ארגוני זכויות אדם, ביניהם המוקד להגנת הפרט, מתריעים כי החוק המוצע מנסה להחיות את תיקון 7 שנפסל פה אחד על-ידי הרכב של תש...
16.11.2010
ועדת חוקה, חוק ומשפט של הכנסת דנה בתיקון לחוק הנזיקין: המוקד להגנת הפרט מבהיר, כי מדובר בתיקון בלתי חוקתי, שתכליתו לפטור את המדינה מאחריות לנזקים שנגרמו על ידה לפלסטינים תושבי השטחים
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב