שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
Movement and Access Restrictions in the West Bank: Uncertainty and Inefficiency in the Palestinian Economy
דוחות | 9.5.2007
דו"ח של הבנק העולמי מבקר את מדינת ישראל על ההגבלות הקשות שהיא מטילה על חופש התנועה בתחום הרשות הפלסטינית, הפוגעות ביכולתה של זו להתפתח כלכלית. ההגבלות הישראליות חוסמות את הגישה לכמחצית משטח הגדה המערבית, ומפוררות כל סיכוי שהכלכלה הפלשתינית תצא מן המשבר שאליו נקלעה. מספרם העולה של החסימות, נקודות הביקורת והשערים מייקר את הפעילות העסקית ויוצר חוסר ודאות וחוסר יעילות כלכלית. להערכת כותבי הדו"ח, הגישה לכ-41 קטעי כבישים באורך כולל של כ-700 ק"מ נמנעת מתושביה הפלסטינים של הגדה המערבית. הבנק מתריע כי לא תושג התאוששות כלכלית כל עוד שטחים גדולים בגדה המערבית יישארו בלתי נגישים לצרכים כלכליים, וכל עוד הגבלת תנועה תהיה הנורמה לרוב התושבים. מאתר הבנק העולמי.
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב