שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
החלטת ממשלה מספר 3598: חוק האזרחות והכניסה לישראל (הוראת שעה), התשס"ג - 2003, הארכת תוקף
מסמכים אחרים | 15.6.2008
החלטת הממשלה מאריכה את תוקפו של חוק האזרחות והכניסה לישראל בשנה נוספת. כמו כן קובעת הממשלה כי רצועת עזה היא אזור שבו מתבצעת פעילות "העלולה לסכן את ביטחון ישראל", ולכן אין לתת רישיון ישיבה בישראל למי שמתגורר בעזה ולמי שמענו הרשום הוא רצועת עזה.
עדכונים
8.7.2012
המוקד להגנת הפרט לראש ממשלת ישראל: יש לבטל מיד את החלטת הממשלה האוסרת על הליכי איחוד משפחות עם תושבי רצועת עזה
6.6.2013
המוקד להגנת הפרט לבג"ץ: יש להורות על ביטולה של החלטת הממשלה האוסרת על הליכי איחוד משפחות עם תושבי רצועת עזה
22.5.2014
בדיון בעתירת המוקד להגנת הפרט: בית המשפט מורה למדינה לבחון חריגים למדיניות הסירוב הגורפת לבקשות לאיחוד משפחות בישראל עבור מי שמתגורר ברצועת עזה או רשום כתושב הרצועה
15.6.2015
בג"ץ דחה את עתירת המוקד להגנת הפרט כנגד החלטת ממשלה 3598: פסק הדין סותם את הגולל על איחוד משפחות עם תושבי רצועת עזה
6.8.2015
המוקד להגנת הפרט לאלוף פיקוד דרום: יש לבטל לאלתר את ההחלטה על הקפאת כניסתם של אזרחי ישראל ותושביה לרצועת עזה
3.7.2016
ישראל מפירה את זכות היסוד של פלסטינים לחיי משפחה: הצבא מונע מ"משפחות חצויות" להתאחד ברצועת עזה בשל "המצב הביטחוני", אך ממהר להסיר את המניעה בעקבות עתירה לבג"ץ
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב