שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
בג"ץ 3170/07 - דויקאת ואח' נ' מ"י ואח' בקשה מטעם העותרים להגיב לתגובה מטעם המשיבים
כתבי בי דין | 3170/07 | 20.9.2007
תגובת המוקד להגנת הפרט לתגובת המדינה, בעניין סדרת עתירות המוקד בנושא איחוד משפחות בשטחים. המדינה מסתמכת על טיעונים פוליטיים אשר למפקד הצבאי אסור לשקול; היא מתעלמת מהזכות לחיי משפחה ובוחרת בטיעון מעגלי – הכרעת בית המשפט כי על הצבא לקבל בקשות להסדרת מעמדם של בני זוגם של תושבי השטחים, תחייב את המדינה לכבד את הסכמי הביניים, וקביעה כי יש להפעיל מנגנון אחר להסדרת מעמד העותרים משמעו, לטענתה, הפרת ההסכמים.
עדכונים
5.9.2007
בית המשפט העליון אישר הצטרפותם של 8 ארגוני זכויות אדם לארבע עתירות המוקד להגנת הפרט כנגד הצבא, המונע מפלסטינים תושבי השטחים לקיים חיי משפחה ולחיות עם בני זוגם וילדיהם: בארבע העתירות, כמו גם ב-42 עתירות נוספות שהוגשו עד כה באותו עניין, דורשים הארגונים משלטונות הצבא לחדול מסירובם לטפל בפניות המועברות אליהם, לקבל מגורמי הרשות הפלסטינית בקשות לרישיונות ביקור ולאיחוד משפחות, ולהכיר בקשר הזוגיות כשלע...
19.9.2007
בסדרת עתירות שהגיש המוקד להגנת הפרט בעניין איחוד משפחות בשטחים, טוענת המדינה כי העותרים מבקשים להפר את הסכמי הביניים, ולפיכך יש לדחות את העתירה שכן עיסוקה בנושאים מדיניים מובהקים: ואולם, טענות המדינה מטעות, שכן, למעשה דורשים העותרים מהמדינה לחדש את פרוצדורת קבלת הבקשות מהרשות הפלסטינית, דבר שישראל מסרבת לעשות כעת, ולפעול להגשמת זכות העותרים לחיי משפחה, בדרך זו או בכל דרך אחרת
23.9.2007
תגובת המוקד להגנת הפרט לתגובת המדינה, בעניין סדרת עתירות המוקד בנושא איחוד משפחות בשטחים: המדינה מסתמכת על טיעונים פוליטיים אשר למפקד הצבאי אסור לשקול; היא מתעלמת מהזכות לחיי משפחה ובוחרת בטיעון מעגלי – הכרעת בית המשפט כי על הצבא לקבל בקשות להסדרת מעמדם של בני זוגם של תושבי השטחים, תחייב את המדינה לכבד את הסכמי הביניים, וקביעה כי יש להפעיל מנגנון אחר להסדרת מעמד העותרים משמעו, לטענתה, הפרת ההסכ...
25.9.2007
בעקבות סדרת עתירות שהגיש המוקד להגנת הפרט, קבע ביהמ"ש כי על המדינה להודיע לבג"ץ, תוך 60 יום, אם תשונה המדיניות בנושא איחוד המשפחות בשטחים: בדיון שהתקיים ביום 24.9.07 מתחו השופטים ביקורת על מדיניות הצבא והמדינה, לפיה אין דנים כלל בבקשות של תושבי השטחים לחיות בהם עם בני זוגם מחו"ל
2.10.2008
ביום 5.10.2008 ידון בג"ץ בסדרת עתירות המוקד להגנת הפרט כנגד מדיניות הצבא, המונעת מפלסטינים תושבי השטחים לקיים חיי משפחה ולחיות עם בני זוגם וילדיהם בשטחים: המוקד טוען כי סירוב הצבא לטפל בבקשות לאיחוד משפחות פוגע בזכותם של תושבי השטחים לחיי משפחה ומציב את האוכלוסייה הפלסטינית כבת ערובה לצורך מהלכים מדיניים של ישראל. המוקד דורש מישראל לחזור ולטפל בבקשות מסוג זה ולהכיר בקשר הזוגיות כשלעצמו כקריטריו...
8.10.2008
בעקבות סדרת עתירות שהגיש המוקד להגנת הפרט כנגד מדיניות הצבא, המונעת מפלסטינים תושבי השטחים לקיים חיי משפחה ולחיות עם בני זוגם וילדיהם בשטחים, הודיעה ישראל כי היא נכונה לבחון 50,000 בקשות לאיחוד משפחות, כמחווה פוליטית: המוקד מוסיף ודורש מישראל למלא את מחויבותה לטפל בבקשות לאיחוד משפחות באופן קבוע ולהכיר בקשר הזוגיות כשלעצמו כקריטריון לאישור בקשות לאיחוד משפחות, ללא קשר למחוות פוליטיות
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב