שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
בג"ץ 3216/07 - חמדאן ואח' נ' מדינת ישראל ואח' עתירה למתן צו על תנאי ולצו ביניים
כתבי בי דין | 3216/07 | 11.4.2007
עתירת המוקד להגנת הפרט לאפשר לפלסטינים תושבי השטחים להכניס את בני זוגם לגור עימם בשטחים ולאפשר להם לקיים חיי משפחה סדירים ומשותפים. העתירה הוגשה לאחר שמזה שנים ולמעט מקרים בודדים, מסרב הצבא לקבל לידיו בקשות חדשות לאיחוד משפחות ולרישיונות ביקור. סירוב הצבא מנומק לעיתים בחוסר שיתוף פעולה עם הפלסטינים, לעיתים בניסיון להקטין את מספר השוהים הבלתי חוקיים ולעיתים כלל לא מנומק. מדיניות הצבא, טוען המוקד, מונעת משיקולים דמוגרפיים גזעניים שמטרתה פגיעה באוכלוסיה הפלסטינית והפעלת לחץ עליה. סירוב הצבא פוגע בזכותם של התושבים לחיי משפחה משותפים, שהוכרה כזכות יסוד חוקתית ע"י רוב שופטי ההרכב בבג"ץ עדאלה, שם נומקו המגבלות בטעמים בטחוניים, שכלל אינם נטענים ע"י הצבא בעניין זה.
עדכונים
17.4.2007
המוקד להגנת הפרט עתר לבג"ץ כנגד מדיניות הצבא, המונעת מפלסטינים תושבי השטחים לקיים חיי משפחה ולחיות יחד עם בני זוגם וילדיהם: המוקד דורש משלטונות הצבא לחדול מסירובם לטפל בפניות המועברות אליהם, לקבל מגורמי הרשות הפלסטינית בקשות לרישיונות ביקור ולאיחוד משפחות, ולהכיר בקשר הזוגיות כשלעצמו כקריטריון לאישור הבקשות
2.10.2008
ביום 5.10.2008 ידון בג"ץ בסדרת עתירות המוקד להגנת הפרט כנגד מדיניות הצבא, המונעת מפלסטינים תושבי השטחים לקיים חיי משפחה ולחיות עם בני זוגם וילדיהם בשטחים: המוקד טוען כי סירוב הצבא לטפל בבקשות לאיחוד משפחות פוגע בזכותם של תושבי השטחים לחיי משפחה ומציב את האוכלוסייה הפלסטינית כבת ערובה לצורך מהלכים מדיניים של ישראל. המוקד דורש מישראל לחזור ולטפל בבקשות מסוג זה ולהכיר בקשר הזוגיות כשלעצמו כקריטריו...
8.10.2008
בעקבות סדרת עתירות שהגיש המוקד להגנת הפרט כנגד מדיניות הצבא, המונעת מפלסטינים תושבי השטחים לקיים חיי משפחה ולחיות עם בני זוגם וילדיהם בשטחים, הודיעה ישראל כי היא נכונה לבחון 50,000 בקשות לאיחוד משפחות, כמחווה פוליטית: המוקד מוסיף ודורש מישראל למלא את מחויבותה לטפל בבקשות לאיחוד משפחות באופן קבוע ולהכיר בקשר הזוגיות כשלעצמו כקריטריון לאישור בקשות לאיחוד משפחות, ללא קשר למחוות פוליטיות
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב