שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
בג"ץ 5030/07 - המוקד להגנת הפרט נ' שר הפנים ואח' עיקרי טיעון
כתבי בי דין | 5030/07 | 12.3.2009
המוקד להגנת הפרט הגיש עיקרי טיעון במסגרת עתירתו לבטל את חוק האזרחות ככל שהוא חל על ילדים קטינים של תושבי הקבע בישראל, ולחילופין לקבוע כי כל ילד שאחד מהוריו תושב קבע במדינה, והוא מתגורר בישראל באופן קבוע, יהיה זכאי לתושבות קבע בישראל. בעתירה, שהוגשה לצד עתירות נוספות נגד החוק, טוען המוקד כי החוק הוא בלתי חוקתי, נובע משיקולים דמוגרפיים-גזעניים וכלכליים, סותר את פ"ד עדאלה ופוגע קשות בזכויות אדם בסיסיות של הילד ומשפחתו, המעוגנות בפסיקה ובחקיקה הישראלית והבינלאומית.
עדכונים
11.3.2009
ביום 15.3.09 ידון בג"ץ - בהרכב מורחב של 7 שופטים - בעתירות נגד חוק האזרחות והכניסה לישראל (הוראת שעה) שהגישו המוקד להגנת הפרט, האגודה לזכויות האזרח, עדאלה וח"כ זהבה גלאון: העותרים דורשים לבטל את החוק שכן הוא בלתי חוקתי, נובע משיקולים דמוגרפיים-גזעניים וכלכליים, וסותר את פסיקת בג"ץ 
19.1.2012
בג"ץ דחה את העתירות נגד חוק האזרחות והכניסה לישראל (הוראת שעה): פסק הדין מכשיר חוק מביש, הפוגע בזכות לשוויון ובזכות לחיי משפחה
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב