שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
בג"ץ 466/07 - ח"כ זהבה גלאון נ' שר הפנים ואח' תגובה לעתירות מטעם המשיבים
כתבי בי דין | 466/07 | 16.9.2007
תשובת המדינה לעתירות בדבר חוקיות תיקון מס' 2 לחוק האזרחות והכניסה לישראל, ביניהן עתירת המוקד להגנת הפרט לבטל את החוק ככל שהוא חל על ילדים קטינים של תושבי הקבע של ישראל. עפ"י טענת המוקד, החוק גזעני, והמניעים לחקיקתו הם דמוגרפיים ובלתי ראויים. לטענת המדינה, יש לדחות את העתירות בשל היעדר אפקטיביות בבדיקה פרטנית של עותרים. כן חולקת המדינה על קביעת העותרים כי בבג"ץ 7052/03 נפסק שהתיקון לחוק אינו חוקתי, וטוענת כי החוק נחקק לתכלית ביטחונית ראויה.
עדכונים
11.3.2009
ביום 15.3.09 ידון בג"ץ - בהרכב מורחב של 7 שופטים - בעתירות נגד חוק האזרחות והכניסה לישראל (הוראת שעה) שהגישו המוקד להגנת הפרט, האגודה לזכויות האזרח, עדאלה וח"כ זהבה גלאון: העותרים דורשים לבטל את החוק שכן הוא בלתי חוקתי, נובע משיקולים דמוגרפיים-גזעניים וכלכליים, וסותר את פסיקת בג"ץ 
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב