שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
בג"ץ 5030/07 - המוקד להגנת הפרט נ' שר הפנים ואח' עתירה למתן צו על תנאי
כתבי בי דין | 5030/07 | 7.6.2007
המוקד להגנת הפרט בעתירה לבג"ץ לביטול חוק האזרחות והכניסה לישראל ככל שהוא חל על ילדים קטינים של תושבי הקבע בישראל, או לחילופין לקבוע כי כל ילד שאחד מהוריו תושב קבע במדינה, והוא מתגורר בישראל באופן קבוע, יהיה זכאי לתושבות קבע בישראל. בתיקון לחוק קבע המחוקק "סעיף הומניטארי", אך בנשימה אחת קובע כי עצם מגוריו של ילד בישראל עם הורהו אינם טעם הומניטרי מספק להעניק לו מעמד. המוקד טוען כי דין החוק להתבטל מכיוון שהוא בלתי חוקתי, נובע משיקולים דמוגרפיים-גזעניים וכלכליים, וסותר את פסק דין עדאלה. כן טוען המוקד כי הליך חקיקת החוק סבל מפגמים נרחבים.
עדכונים
26.6.2007
המוקד להגנת הפרט עותר לבג"ץ לבטל את חוק האזרחות, ככל שהוא חל על ילדים קטינים של תושבי הקבע של ישראל, או לחלופין לקבוע כי כל ילד שאחד מהוריו תושב קבע במדינה והוא מתגורר עם הורהו בישראל באופן קבוע – יהיה זכאי לתושבות קבע בישראל: המוקד טוען כי דין החוק להתבטל בהיותו בלתי חוקתי, נובע משיקולים דמוגרפיים-גזעניים וכלכליים, וסותר את פסק הדין בבג"ץ 7052/03
11.3.2009
ביום 15.3.09 ידון בג"ץ - בהרכב מורחב של 7 שופטים - בעתירות נגד חוק האזרחות והכניסה לישראל (הוראת שעה) שהגישו המוקד להגנת הפרט, האגודה לזכויות האזרח, עדאלה וח"כ זהבה גלאון: העותרים דורשים לבטל את החוק שכן הוא בלתי חוקתי, נובע משיקולים דמוגרפיים-גזעניים וכלכליים, וסותר את פסיקת בג"ץ 
19.1.2012
בג"ץ דחה את העתירות נגד חוק האזרחות והכניסה לישראל (הוראת שעה): פסק הדין מכשיר חוק מביש, הפוגע בזכות לשוויון ובזכות לחיי משפחה
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב