שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
בג"ץ 830/07 - טבילה ואח' נ' שר הפנים ואח' עתירה למתן צו על תנאי
כתבי בי דין | 830/07 | 25.1.2007
עתירה לבטל את חוק האזרחות והכניסה לישראל (הוראת שעה) (תיקון מס' 2). העותרים טוענים כי חוק זה מנוגד לקביעת רוב השופטים בבג"ץ 7052/03 עדאלה ואח' נגד שר הפנים ואח', והארכתו בשלושה חודשים, עד 15.4.07, ממשיכה ומנציחה את הפגיעה הגורפת בהם. הנזקים שייגרמו לעותרים 1 עד 8 בהיעדר צו ביניים בעתירה הם חמורים ביותר ובלתי הפיכים. מאתר עדאלה.
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב