שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
בג"ץ 544/07 - האגודה לזכויות האזרח בישראל נ' שר הפנים ואח' עתירה למתן צו על תנאי
כתבי בי דין | 544/07 | 17.1.2007
עתירת האגודה לזכויות האזרח בישראל לבטל את חוק האזרחות והכניסה לישראל (הוראת שעה) (תיקון מס' 2). העותרת טוענת כי הוראת שעה זו, על פגיעותיה החריפות והבלתי חוקתיות בזכות לחיי משפחה ובזכות לשוויון, איבדה את הצדקתה וזכות קיומה מאז פסק הדין בבג"ץ 7052/03 עדאלה ואח' נ' שר הפנים ואח', ויש להורות על ביטולה לאלתר.
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב