שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
23.11.2009

שדרוג אשרת שהייה בישראל במסגרת ההליך המדורג של איחוד משפחות: נציב ההשגות לזרים במשרד הפנים קיבל שלוש השגות שהגיש המוקד בשמם של שלושה פלסטינים, והורה לרשות האוכלוסין לשדרג את מעמד המשיגים למעמד תושבות ארעית מסוג א/5

ועדת ההשגה לזרים
בדצמבר 2008 שינה משרד הפנים את הנהלים הנוגעים לערעור על החלטות בנושא מתן מעמד לבני זוגם של תושבי הקבע בישראל ולרישום ילדים שנולדו בישראל לתושבי הקבע. עד כה נהוג היה במקרים כאלה להגיש ערר למשרד הפנים על החלטה שנתקבלה, ואם נדחה הערר – להגיש עתירה לבית המשפט לעניינים מינהליים. על פי הנוהל החדש, בטרם מוגשת עתירה, יש לפנות ל"נציב השגות לזרים", המשמש כערכאת השגה מינהלית. הנציב הוא מינוי זמני, על פי הנוהל, עד להקמתו של "בית דין לזרים". הנציב הוא שופט בדימוס בהכשרתו או מי שכשיר לכהן כשופט וממונה על ידי שר הפנים.
 
המוקד להגנת הפרט עוקב אחר התנהלות ועדת ההשגות החל מיום הקמתה, בדצמבר 2008. זאת, במסגרת ההשגות הרבות שהוגשו על ידו לוועדה, שהביאו לחשיפת ליקויים רבים בתפקודה. כך, למשל, החלטות בעניין ההשגות מתקבלות זמן רב לאחר המועד שהוקצב לכך מלכתחילה, על פי הנוהל, ותגובותיו של משרד הפנים להשגות מתקבלות אף הן באיחור רב. בנוסף, נהלי עבודת הוועדה אינם ברורים (למשל, באשר לבקשות שמסורבות מטעמים ביטחוניים). כל אלה, למותר לציין, תוך פגיעה קשה בזכויותיהם של תושבי הקבע ובני משפחותיהם.
 
עניינם של שלושת המשיגים
אל מול הליקויים הרבים בעבודת הוועדה, בולטות בחריגותן שלוש החלטות, שהתקבלו לאחרונה, בהן קיבל הנציב את השגותיהם של שלושה פלסטינים, המיוצגים על ידי המוקד, ועניינן דומה. בהשגות שהגיש טען המוקד, שהסיבה לכך שמעמדם של המשיגים לא שודרג, נעוצה כל כולה בעיכובים שמקורם בהתנהלות רשלנית של משרד הפנים, ו/או השב"כ, ומשכך, זכאים המבקשים לשדרוג המעמד. בשלושת המקרים מצא הנציב כי אכן מעמדם של המשיגים לא שודרג טרם שהתקבלה החלטת הממשלה במאי 2002 - אשר הקפיאה את הליכי איחוד המשפחות בין ישראלים לפלסטינים -כתוצאה מעיכוב בלתי מוצדק בטיפול משרד הפנים בבקשה, והחליט להעניק לשלושה מעמד של תושבות ארעי (אשרת א/5). 
 
במספר מקרים, אשר טופלו על ידי המוקד להגנת הפרט, קבע בית המשפט העליון, כי על אף החלטת הממשלה, ניתן יהיה לשדרג את מעמדו של המוזמן, תושב השטחים, גם אם מעמדו לא שודרג לפני החלטת הממשלה ממאי 2002, וזאת אם אי-השדרוג נבע מטעות או עיכוב בלתי מוצדק שמקורם בהתנהלות משרד הפנים (ראו: עע"ם 8849/03 דופש ואח' נ' מנהל מינהל האוכלוסין בירושליםעע"ם 5534/07 רג'וב ואח' נ' שר הפנים ואח'). 
 
בהתאם לכך, בשלושת המקרים הנדונים, קבע נציב ההשגות כי מסכת עיכובים קיצונית של משרד הפנים בטיפול באותם מקרים, היא שהובילה לכך שמעמדם של המשיגים לא שודרג טרם החלטת הממשלה, ומשכך, יש לשדרג כיום את מעמדם ולהעניק להם מעמד של תושבים ארעיים. בהתאם להליך המדורג לקבלת מעמד בישראל, ימשיכו השלושה לקבל אשרות א/5 משך שלוש שנים, ולאחריהן, על פי הנוהל, ניתן יהיה לשדרג את מעמדם למעמד של תושבי קבע.
 
לצפייה בהחלטות הנציב בשלוש ההשגות, מיום 19.7.2009

mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב