שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
נוהל משפחות חצויות
מסמכים אחרים | 9.11.2004
נוהל משפחות חצויות גובש על ידי המדינה באמצע שנות התשעים. הוא מאפשר לישראלים נשואים לתושבי רצועת עזה להגיש בקשה לקבל היתר כניסה לרצועה כדי לבקר את בני זוגם שם.
עדכונים
14.7.2008
המוקד להגנת הפרט בעתירה לפי חוק חופש המידע, לקבלת נתונים על היקף התופעה של שלילת תושבות בירושלים המזרחית במהלך השנים 2006 ו-2007: כן עתר המוקד בעניינה של תושבת ירושלים המזרחית הנשואה לתושב עזה, שתושבותה נשללה לאחרונה
6.8.2015
המוקד להגנת הפרט לאלוף פיקוד דרום: יש לבטל לאלתר את ההחלטה על הקפאת כניסתם של אזרחי ישראל ותושביה לרצועת עזה
7.5.2020
המוקד בעתירה דחופה לבג"ץ: יש לאפשר לישראליות שמרכז חייהן ברצועה לשוב אל ביתן, בני זוגן וילדיהן הנמצאים שם
4.8.2020
בעקבות עתירת המוקד: הצבא התיר לקטין שבגר להיכנס לרצועת עזה על מנת לפגוש את אביו בפעם האחרונה
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב