שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
צילום אסור של עצורים
מסמכים אחרים | 4.1.2007
במכתב תשובה למכתב המוקד בעניין צילום אסור של עצורים פלסטינים על ידי חיילים כשעשוע, טוען הפצ"ר כי צילום עצורים על ידי חיילים כ"מזכרת" מחוויית השירות פוגעת בכבוד האדם ומנוגדת לערכי הצבא. עם זאת, טוען הפצ"ר כי התמונות לא צולמו בכוונה לבזות את העצורים. יודגש, כי יש פסול ופגיעה בכבודם של העצורים בעצם הצילום עצמו של העצורים, גם בהעדר כוונה ספציפית לבזותם.
עדכונים
30.11.2006
תופעה חמורה בצבא - צילום תמונות של עצירים פלסטינים על ידי חיילים כשעשוע: במכתב לפרקליט הצבאי הראשי דורש המוקד להגנת הפרט לנקוט בהליכים משמעתיים נגד האחראים לצילום התמונות ולהפיץ הנחיות ברורות בקרב החיילים האוסרות באיסור חמור לצלם עצורים ו/או מעוכבים
19.8.2010
בעקבות הסערה הציבורית נוכח פרסום תמונותיהם של חיילי הצבא לצד עצירים פלסטינים: המוקד להגנת הפרט מזכיר כי כבר בשנת 2006 התריע בפני הצבא על התופעה
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב