שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
צילום אסור של עצורים ושימוש מבזה בתמונותיהם
מסמכים אחרים | 30.11.2006
במכתב לפרקליט הצבאי הראשי מיום 30.11.06, חושף המוקד תופעה חמורה שהשתרשה בקרב חיילי צה"ל: חיילים מצלמים עצורים פלסטינים במהלך פעילות צבאית, כשעשוע. במכתב דורש המוקד להגנת הפרט לנקוט בהליכים משמעתיים נגד האחראים לצילום התמונות ולהפיץ הנחיות ברורות בקרב חיילי צה"ל האוסרות באיסור חמור לצלם עצורים ו/או מעוכבים.
עדכונים
30.11.2006
תופעה חמורה בצבא - צילום תמונות של עצירים פלסטינים על ידי חיילים כשעשוע: במכתב לפרקליט הצבאי הראשי דורש המוקד להגנת הפרט לנקוט בהליכים משמעתיים נגד האחראים לצילום התמונות ולהפיץ הנחיות ברורות בקרב החיילים האוסרות באיסור חמור לצלם עצורים ו/או מעוכבים
19.8.2010
בעקבות הסערה הציבורית נוכח פרסום תמונותיהם של חיילי הצבא לצד עצירים פלסטינים: המוקד להגנת הפרט מזכיר כי כבר בשנת 2006 התריע בפני הצבא על התופעה
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב