שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
משפטים בחצר האחורית - מימוש זכויות ההליך ההוגן בבתי המשפט הצבאיים בשטחים
דוחות | 1.1.2008
דו"ח ארגון "יש דין" בוחן את מידת מימוש הזכות להליך הוגן של עצורים ונאשמים פלסטינים המובאים בפני בתי המשפט הצבאיים. הדו"ח בודק, בין היתר, את מימוש זכותו של הנאשם לדעת במה הוא מואשם, להציג הגנה יעילה, ליהנות מחזקת החפות, ועוד. כן בודק הדו"ח כיצד מיושם עקרון פומביות הדיון בבתי המשפט הצבאיים, ואת האופן שבו נשפטים שם קטינים. הדו"ח בוחן גם האם תחיקת הביטחון הנהוגה בשטחים הכבושים ממלאת אחר דרישות המשפט הבינלאומי בנוגע לזכויות ההליך ההוגן, ובאמצעות מאות תצפיות מציג הארגון ממצאים לגבי הנעשה באולמות בתי המשפט עצמם.
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב