שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
בג"ץ 8155/06 - האגודה לזכויות האזרח בישראל ואח' נ' מפקד כוחות צה"ל ביהודה ושומרון ואח' החלטה
פסיקה | 8155/06 | 1.8.2007
בעתירה נגד הפגיעה בחופש התנועה של פלסטינים המוגדרים מנועי שב"כ קבע ביהמ"ש העליון כי על המדינה להגיש את הנוהל המתגבש, וכי לעותרים, מנגד, תינתן האפשרות להגיב עליו. לגבי שאר הנושאים שהועלו בעתירה קבע ביהמ"ש כי יש לפצלם לעתירות קונקרטיות, וכי יש להבחין בין שאלת הכניסה לישראל ושאלת הזכות לחופש תנועה בתוך השטחים.
עדכונים
15.3.2010
לבקשת הארגונים-העותרים, מחק בג"ץ עתירה של האגודה לזכויות האזרח, המוקד להגנת הפרט ורופאים לזכויות אדם, בעניין ההגבלות שמטילה ישראל על יציאתם לחו"ל של "מנועי שב"כ": בעקבות העתירה נקבע נוהל לבירור מוקדם אודות מניעת יציאה לחו"ל וצומצם באופן משמעותי מספרם של "מנועי השב"כ"
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב