שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
בג"ץ 5154/06 - המוקד להגנת הפרט ואח' נ' השר לביטחון פנים ואח' עתירה למתן צו על תנאי
כתבי בי דין | 5154/06 | 20.6.2006
עתירת המוקד והאגודה לזכויות האזרח לבטל תקנה שאדם שהיה אסיר פלילי לא יבקר אסיר בבית סוהר אלא באישור נציב שב"ס. קטגוריית ה"אסיר לשעבר", בהקשר זה, הינה שרירותית ופוגעת בזכות האדם לכבוד, שכן אין קשר הכרחי בין היותו של אדם "אסיר פלילי" לשעבר ובין החשש שמא ביקורו בכלא יפגע בשלום הציבור או בביטחון בית הסוהר. קטגוריה רחבה זו גם אינה מבחינה כלל בין מי שריצו עונשי מאסר בגין עברות חמורות ובין מי שריצו עונשי מאסר קצרים בעבר הרחוק (וביניהם כאלה שהרשעתם כבר התיישנה או נמחקה בהתאם לחוק המרשם הפלילי), או שנעצרו וכלל לא הועמדו לדין או הורשעו. מאתר האגודה לזכויות האזרח בישראל.
עדכונים
30.3.2009
בג"ץ הורה על מחיקת העתירה שהגישו המוקד להגנת הפרט והאגודה לזכויות האזרח, שביקשה לבטל תקנה גורפת, לפיה אסיר לשעבר לא יבקר  בבית סוהר, אלא באישור נציב שב"ס: זאת, לאחר שהשב"ס הודה בפני בית המשפט כי לשון התקנה אכן גורפת מדי ולאחר שהוכנסו שינויים מסוימים בעניין זה בפקודת הנציבות
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב