שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
צו כליאה מכוח חוק כליאתם של לוחמים בלתי חוקיים
חקיקה | 2.8.2006
דוגמה של צו כליאה שהוצא מכוח חוק כליאתם של לוחמים בלתי חוקיים, התשס"ב-2002.
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב