שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
תשובה על מכתבי המוקד מימים 8.8.06 ו-9.8.06 בעניין ביקור עצורים לבנוניים
מסמכים אחרים | 13.8.2006
בתשובה לפניית המוקד טוענת המדינה כי אין עילה על פי דין להעביר לרשות המוקד את רשימת כלל העצורים הלבנוניים ופרטים על אודותיהם, שכן איש מהם אינו מיוצג על ידי המוקד. עם זאת, רשויות הצבא אמורות להעביר לשב"ס, שבמתקניו מוחזקים העצורים הלבנוניים שאין מניעה לבקרם, את פניית המוקד, וכן בקשה שאם מי מן העצורים יודיע כי הוא מעוניין בייצוג על ידי המוקד, השב"ס יאפשר את הפגישה בהקדם האפשרי. באשר לעצורים לבנוניים נוספים המצויים כיום בחקירה, המדינה הודיעה שבשלב זה יש החלטה למנוע פגישה של עצור עם עורך דין.
עדכונים
14.8.2006
לפחות שני עצורים לבנוניים מוחזקים כיום במתקן הסודי: המוקד להגנת הפרט פנה למדינה בדרישה כי יותר לעורכי דין מטעמו לבקר אצל העצורים לאלתר. בקשת המוקד נדחתה על ידי המדינה. במקביל, פנה המוקד בבקשה לקביעת דיון דחוף בעתירה שהגיש בעניין מתקן 1391, עתירה הממתינה עדיין לפסק דינו של בג"ץ
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב