שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
מכתב ליועץ המשפטי לממשלה: החלטת הממשלה בעניין ניתוק היחסים עם משרדי התיאום והקישור הפלסטיניים
מסמכים אחרים | 6.4.2006
פניית המוקד ליועץ המשפטי לממשלה בגין הוראת הממשלה לצבא לנתק כל קשר עם משרדי הקישור הפלסטיניים, למעט מקרים רפואיים דחופים. ישראל העבירה סמכויות רבות לרשות הפלסטינית, בין השאר בתחומי מרשם האוכלוסין, תושבות, הגירה, חינוך ובריאות. הפעלתן התקינה של סמכויות אלו מחייבת הגשת בקשות רבות לישראל באמצעות המת"ק הפלסטיני. גם פעולות שבסמכות בלעדית של הצבא, כגון מתן היתרי תנועה ושליטה במעברים, מותנות בהגשת בקשות דרך המת"ק הפלסטיני. המוקד קובע כי חרם ישראלי על המת"ק משמעו פגיעה חסרת תקדים בזכויות האדם והפרה חמורה של המשפט הבינלאומי.
עדכונים
6.4.2006
המדינה החליטה לנתק את הקשר עם משרדי הקישור הפלסטיניים: המוקד להגנת הפרט פנה בדחיפות ליועץ המשפטי לממשלה בגין הוראת הממשלה לצבא לנתק כל קשר עם משרדי הקישור הפלסטיניים, למעט מקרים רפואיים דחופים. מדובר בפגיעה חסרת תקדים בזכויות האדם והפרה חמורה של המשפט הבינלאומי, אשר תכנסנה את האזור לתוהו ובוהו
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב