שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
בג"ץ 8276/05 - עדאלה - המרכז המשפטי לזכויות המיעוט הערבי בישראל ואח' נ' שר הביטחון ואח' פסק דין
פסיקה | 8276/05 | 12.12.2006
התקבלה חלקית עתירת המוקד להגנת הפרט ושמונה ארגוני זכויות אדם נוספים לביטולו של תיקון מספר 7 לחוק הנזיקים האזרחיים. בג"ץ ביטל את סעיף 5ג של התיקון לחוק, המונע באופן גורף מפלסטינים לתבוע פיצויים ממדינת ישראל בגין נזקים שגרמו להם כוחות הביטחון, גם שלא במסגרת פעילות מלחמתית, הואיל והוא פוגע באופן בלתי מידתי ומעבר לנדרש בזכויותיהם של פלסטינים תושבי השטחים הכבושים.
עדכונים
16.11.2010
ועדת חוקה, חוק ומשפט של הכנסת דנה בתיקון לחוק הנזיקין: המוקד להגנת הפרט מבהיר, כי מדובר בתיקון בלתי חוקתי, שתכליתו לפטור את המדינה מאחריות לנזקים שנגרמו על ידה לפלסטינים תושבי השטחים
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב