שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
בג"ץ 10356/02 - הס נ' מפקד כוחות צה"ל בגדה המערבית פסק דין
פסיקה | 10356/02 | 4.3.2004
פסק דין בעתירתם של בעלי זכויות שונים, שנפגעו מצו שהוציא המפקד הצבאי לתפוס שטחי קרקע ולהרוס מבנים כדי להבטיח את ביטחונם של הבאים להתפלל במערת המכפלה. בית המשפט בחן את שיקול דעתו של המפקד הצבאי, וקבע כי בצד אחריותו של מפקד האזור להבטיח את ביטחון הכוח הצבאי שעליו הוא ממונה עליו לדאוג גם לשלומם, ביטחונם ורווחתם של תושבי האיזור. בית המשפט קבע כיחובת המפקד לדאוג לתקינות סדרי החיים באזור מתפרסת על כל מישורי החיים, והדגיש כי על המפקד לשקוד גם על הגנה ראויה על זכויות אדם חוקתיות של תושבי המקום. בית המשפט דחה את העתירה לגופה. המסמך באדיבות 'תקדין'.
[email protected] (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב