שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
בג"ץ 9332/02 - ג'ראר ואח' נ' מפקד כוחות צה"ל בגדה המערבית עתירה לצו הביאס קורפוס
כתבי בי דין | 9332/02 | 3.11.2002
עתירת המוקד להגנת הפרט המבקשת צו הביאס קורפוס, אשר יורה למשיב לקיים את חובתו להודיע למשפחת העותר היכן הוא מוחזק, ומכוח איזה דין; ואם הוא מוחזק שלא כדין - להורות על שחרורו. למרות שהמשיב חייב להודיע ללא דיחוי על מקום מעצרו של עצור, חלפו עד מועד העתירה שמונה ימים מבלי שעשה זאת. העתירה מדגישה כי מדובר בכשל חוזר באותה תקופה בתפקודו של מרכז השליטה, שעליו מוטל תפקיד איתור העצורים והעברת המידע למשפחותיהם ולארגונים הרלוונטיים. בעקבות העתירה הודיע המשיב על מקום החזקתו של העותר, ובית המשפט קבע כי על המשיב לשאת בהוצאות העתירה. ראו פריטים קשורים.
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב