שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
בג"ץ 4212/06 - Avocats Sans Frontieres ואח' נ' אלוף פיקוד הדרום ואח' פסק דין
פסיקה | 4212/06 | 28.6.2006
פסק דין בעתירתם של עורכי דין פלסטינים להנפיק להם היתרי מעבר מעזה לגדה לצורך השתתפות בכנס בינלאומי, וכן להורות למשיבים להשיב לבקשותיהם של פלסטינים לקבל היתרי כניסה לישראל, בין השאר לצורך מעבר מעזה לגדה, בתוך זמן סביר. בית המשפט קבע כי לאור העובדה שהמשיבים כבר הסכימו להנפיק היתרים לחלק מן העותרים יש לדחות את העתירה בנוגע להענקת סעד כללי ביחס לזמן המענה לבקשות. יחד עם זאת קבע בית המשפט כי טוב יעשו המשיבים אם יספקו מענה לבקשות פלסטינים להיתרי כניסה לישראל בתוך 7-5 ימים לפני מועד הנסיעה.
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב