שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
בג"ץ 9332/02 - ג'ראר ואח' נ' מפקד כוחות צה"ל בגדה המערבית בקשה למחיקת העתירה ולהשתת הוצאות ושכר טרחת עורך-דין על המשיב
כתבי בי דין | 9332/02 | 11.11.2002
בעקבות עתירת הביאס קורפוס הודיע המשיב על מקום מעצרו של העותר. העותרים מבקשים אפוא למחוק את העתירה, ולחייב את המשיב בתשלום הוצאות משפט, הואיל ורק העתירה הניעה אותו לברר את מקום החזקתו של העותר ולמסור את המידע על אודותיו, כפי שמחויב בדין. העתירה הדגישה כי מדובר בכשל חוזר באותה תקופה בתפקודו של מרכז השליטה, והשתת הוצאות על המשיב עשויה להעביר את המסר שעליו לשפר את מערך איתור העצורים. המשיב אכן חויב בהוצאות. ראו פריטים קשורים.
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב