שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
בג"ץ 9332/02 - ג'ראר ואח' נ' מפקד כוחות צה"ל בגדה המערבית החלטה
פסיקה | 9332/02 | 20.12.2002
בעתירת הביאס קורפוס, שהוגשה נוכח מחדלו של המשיב להודיע למשפחת העותר את מקום מעצרו, חייב בית המשפט את המשיב בהוצאות העתירה. רק לאחר הגשת העתירה נמסרה הודעה על מקום הימצאו של העותר. בית המשפט עומד על חשיבות הדיווח המיידי הן על עצם המעצר הן על מקומו. אמנם טבעי שמספרם הרב של העצורים מכביד על עבודת מרכז השליטה של המשיב, אך על הגורמים המטפלים במסירת המידע להיערך בעוד מועד כדי למלא את חובתם. הפיכת בית המשפט ל"תיבת דואר" לבירורים מסוג זה מכבידה ומסרבלת מכל בחינה, ויש להימנע ממנה.
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב