שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
R. Otto, "Neighbours as human shields? The Israel Defense Forces’ "Early Warning Procedure" and international humanitarian law", IRRC (December 2004) 771-787
מאמרים | 31.12.2004
רונלד אוטו, על "שכנים כמגן אנושי: 'נוהל אזהרה מוקדמת' של הצבא הישראלי והמשפט ההומניטארי הבינלאומי". המחבר טוען כי נוהל אזהרה מוקדמת מפר את הוראות אמנת ז'נבה ואת האיסור המוחלט בדין הבינלאומי באשר לשימוש במגן אנושי. בנוסף טוען אוטו כי הנוהל אינו עומד במבחן המידתיות, בסכנו את חייו של מי שאינו מעורב כלל באירוע.
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב