שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
מגן אנושי: שימוש באזרחים פלסטינים כבמגינים אנושיים בניגוד לצו בג"ץ
דוחות | 1.11.2002
דו"ח בצלם. במשך תקופה ארוכה השתמש צה"ל באזרחים פלסטינים כ"מגן אנושי" והורה להם לבצע פעולות צבאיות הכרוכות בסיכון ממשי לחייהם. רק לאחר עתירה לבג"ץ החליטה המדינה לשנות את מדיניותה, וגם אז באופן חלקי בלבד. מותו של אזרח פלסטיני ופנייה נוספת לבג"ץ נדרשו כדי לאסור על שימוש כלשהו באזרחים פלסטינים, ובכלל זה השימוש ב"נוהל שכן". במספר מקרים הפר צה"ל את צו בג"ץ בעניין ועשה ככל יכולתו להסתיר זאת. על פי הדין ההומניטארי הבינלאומי, נוהל שכן אינו חוקי, וכפיית פלסטינים לסכן את חייהם מהווה הפרה בוטה של הזכות לחיים, לכבוד, לשלמות הגוף ולחירות.
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב