שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
הוראה מבצעית "אזהרה מוקדמת"
מסמכים אחרים | 26.11.2002
נוהל מבצעי שהוצג לבית המשפט במסגרת הדיון בבג"ץ 3799/02, בעקבות צו ארעי המונע מן הצבא להשתמש באוכלוסיה האזרחית הפלסטינית כ"מגן אנושי", כולל "נוהל שכן". על פי "נוהל אזהרה מוקדמת", מותר "להסתייע" באזרח פלסטיני במהלך פעילות צבאית שמטרתה ביצוע מעצר אם הוא מסכים לכך, ואם לפי שיקול דעתו של המפקד הצבאי בשטח אין בכך סכנה לחייו. בדומה ל"נוהל שכן", גם נוהל זה נוגד את הדין הבינלאומי ההומניטרי, ופוגע באופן ממשי בכבוד האזרח המוגן. מאתר בצלם.
עדכונים
6.10.2005
בג"ץ קבע כי השימוש שעושה הצבא בתושבים פלסטינים כ"מגינים אנושיים" הוא בלתי חוקי ונוגד את הוראות המשפט הבינלאומי: במסגרת עתירה שהגישו בעניין שבעה ארגוני זכויות אדם, אסר בג"ץ על השימוש באוכלוסייה אזרחית במסגרת פעילות לביצוע מעצרים בשטחים
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב