שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
IT-95-14-A - Prosecutor v. Blaskic Judgement
פסיקה | 29.7.2004
ערכאת הערעור של בית הדין הבינלאומי לעניין הפשעים שבוצעו ביוגוסלביה לשעבר הותירה על כנה הרשאתו של מפקד צבאי בשימוש באסירים שבמשמורתו כ"מגינים אנושיים". הוכח שהמערער הורה להציב אסירים בחזית מלון ששימש כמפקדתו באותה עת. המערער טען כי לא הוכח שנשקפה לאסירים סכנה, ועל כן לא מדובר ב"מגן אנושי"; אבל בית הדין דחה את טענתו וקבע כי תכלית המשפט הבינלאומי ההומניטרי היא להימנע מלהעמיד אנשים בסכנה מלכתחילה, ללא תלות בסיכויי התממשותה. מאתר International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia.
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב