שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
עת"ם (י-ם) 530/07 - האגודה לזכויות האזרח בישראל ואח' נ' משרד הפנים עתירה מינהלית
כתבי בי דין | 530/07 | 31.5.2007
המוקד להגנת הפרט וארגונים נוספים עתרו לבית המשפט לעניינים מינהליים, לאפשר לנציגיהם גישה חופשית לקובץ הנהלים השלם והמעודכן של משרד הפנים בענייני מינהל האוכלוסין ולהעתיק ממנו. הנהלים שעל פיהם פועלים פקידי מנהל האוכלוסין מוסתרים מהציבור, מהכנסת ומבתי המשפט, משתנים חדשות לבקרים, ולעתים אינם ידועים אף לפקידי משרד הפנים, האמונים על הפעלתם. טענת משרד הפנים כי הנהלים מפורסמים באינטרנט היא לעג לרש: נהלים רבים אינם מפורסמים כלל, והנהלים ה"מפורסמים" מפורסמים באופן חלקי, אינם מעודכנים ומשום כך מטעים. היעדר הפרסום מנוגד לפסיקות בג"ץ במקרים רבים ופוגע באלפי אנשים. שלטון החוק וחוק חופש המידע מעגנים את חובתו של משרד הפנים לפרסם את נהליו בפומבי, ועל כן מתבקש בית המשפט להורות על פרסום מלא ומקיף של נוהלי מינהל האוכלוסין. העתירה התקבלה. ראו פריטים קשורים.
עדכונים
1.7.2007
המוקד להגנת הפרט וארבעה ארגוני זכויות אדם נוספים עתרו לבית המשפט לעניינים מינהליים בירושלים, לאפשר להם גישה חופשית לקובץ הנהלים השלם והמעודכן של משרד הפנים בענייני מינהל האוכלוסין, ולאפשר להם להעתיקו: הנהלים על פיהם פועלים פקידי מינהל האוכלוסין מוסתרים מהציבור, מהכנסת, מבתי המשפט, משתנים חדשות לבקרים ולעיתים אף אינם ידועים לפקידי משרד הפנים, האמונים על הפעלתם
19.12.2007
בעקבות עתירת המוקד וארגוני זכויות אדם נוספים, הורה ביהמ"ש למשרד הפנים לפרסם בתוך 30 ימים את נהליו, וקבע כי משרד הפנים הפר את החוק במשך שנים: בעתירה טענו העותרים, כי הנהלים על פיהם פועלים פקידי מינהל האוכלוסין מוסתרים מהציבור, מהכנסת, מבתי המשפט, משתנים חדשות לבקרים ולעיתים אף אינם ידועים לפקידי משרד הפנים, האמונים על הפעלתם
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב