שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
עע"א (ב"ש) 5733/05 - חיג'אזי ואח' נ' קצין רפואה ראשי, שב"ס ואח' עתירת אסיר
כתבי בי דין | 19.9.2005
עתירת המוקד להגנת הפרט ורופאים לזכויות אדם בשמו של אסיר פלסטיני המוחזק זה כארבע שנים באגף ההפרדה בכלא שקמה. חוות דעת פסיכיאטרית שנמסרה למפקד הכלא קובעת כי העותר זקוק לאשפוז למטרת הסתכלות ואבחון במרכז לבריאות הנפש, וכן לטיפול תרופתי ופסיכותרפי, בין השאר על מנת לרסן התפרצויות אלימות והפרעות בשליטה על דחפים. המשיבים שלחו פסיכיאטר מטעמם לבדוק את העותר. העותר דרש שהסוהר הנמצא בסביבה בשעת הבדיקה לא יהיה במרחק המאפשר לו לשמוע את השיחה עם הפסיכיאטר, כמתבקש מן הזכות לסודיות רפואית ולפרטיות. המשיב התנגד, והבדיקה לא נערכה. העתירה מדגישה כי אי קיום המלצות חוות הדעת פוגע קשות בזכות האסיר לקבל טיפול רפואי נאות.
עדכונים
16.11.2005
עתירה בשל הימנעות שרות בתי הסוהר מלהעניק לאסיר טיפול פסיכיאטרי: המוקד להגנת הפרט ורופאים לזכויות אדם עותרים לבית המשפט לעניינים מינהליים בשל הימנעות השב"ס מלאמץ חוות דעת פסיכיאטרית, לפיה זקוק העותר לטיפול תרופתי ופסיכותרפי. לחלופין, אם מבקש השב"ס לבדוק את העותר מטעמו, הוא נדרש לעשות כן שלא בנוכחות סוהר בטווח שמיעה
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב