שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
5.7.2009

מחר (6.7.09) בשעה 9:00 ידון בג"ץ, בהרכב בראשות הנשיאה ביניש, בבקשה לפי פקודת ביזיון בית המשפט בעתירה נגד השימוש שעושה השב"כ בעינויים במהלך חקירות: את הבקשה הגישו האגודה לזכויות האזרח, הוועד הציבורי נגד עינויים בישראל והמוקד להגנת הפרט, באמצעות עו"ד אביגדור פלדמן

למרות פסיקת בג"ץ - השב"כ ממשיך לאשר מראש עינויים בחקירות

הבקשה מופנית נגד ממשלת ישראל וראש הממשלה, השב"כ וראש השב"כ, בשל אחריותם למדיניות המעניקה מראש אישורים להפעלת עינויים, המכונים בשב"כ "חקירות צורך", תוך הפרה חמורה של פסיקת בג"ץ. בבקשה נטען, כי לא זו בלבד שהשב"כ, וראש הממשלה הממונה עליו, מבזים את בית המשפט העליון, אלא שמדובר בביזיון חמור ושיטתי, מעוגן בהנחיות ונהלים, המחייב אכיפת פסק הדין באמצעים חריגים של הטלת מאסר על האחראים לו, ראש הממשלה וראש השב"כ.

בספטמבר 1999, בעקבות עתירות שהגישו הוועד, האגודה והמוקד, קבע בג"ץ כי אין לממשלה או לראשי השב"כ סמכות לקבוע הנחיות, כללים והיתרים לשימוש באמצעים פיזיים במהלך חקירה.

במשך קרוב לעשור מאז ניתן פסק הדין, המוכר כ"פסק דין העינויים", הצטברו אצל העותרים ראיות ועדויות המוכיחות כי השב"כ מפר אותו באופן שיטתי.

שלל מקורות מצביעים על שימור שיטת נהלים בשב"כ לעינוי נחקרים בניגוד לפסק הדין, לדין הפלילי המקומי ולמשפט הבינלאומי. לבקשה צורפו חומרים האסורים בפרסום, ובהם ראיות חד-משמעיות המצביעות על מתן אישור לפגוע פיסית בנחקר, שניתן מראש על ידי הממונה על החוקר, ואף על ידי ראש השב"כ עצמו, לפי נוהל קבוע – המוכר לחוקרים, לתובעים ולשופטים בשם הכללי "נוהל חקירת צורך".

גם בתקשורת נחשף השימוש בנוהל חקירות הצורך. כך, למשל, נאמר בתגובה של השב"כ לידיעה שהובאה בעיתון הארץ: "האישור להפעלת כוח בחקירות ניתן לפחות בדרג של ראש צוות לחקירה, ולעתים אף מגיע מראש השירות עצמו", ובהזדמנות אחרת: "יובהר כי את האישור להפעלת אמצעים מיוחדים בחקירות יכול לתת ראש השב"כ בלבד".

בבקשה מצוין, כי פסק הדין קבע חד-משמעית שמעשי השב"כ כלפי אוכלוסייה נרחבת של חשודים ונחקרים, במשך תקופה ממושכת בעבר, וכפי שמסתבר גם בהווה של תשע השנים האחרונות, אינם חוקיים. העותרים מציינים כי מבצעיהם של מעשים אלה והאחראים להם חשופים לחקירה ולהעמדה לדין פלילי בגין פשעים קיצוניים, במדינת ישראל או מחוצה לה, על פי הדין הישראלי ומכוח המשפט הבינלאומי. 

לצפייה בבקשה לביזיון בית המשפט מיום 2.11.2008


לצפייה בפסק הדין בעתירה מיום 6.9.1999

mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב