שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
בג"ץ 8849/05 - ח"כ טיבי ואח' נ' ממשלת ישראל ואח' עתירה למתן צו על תנאי
כתבי בי דין | 8849/05 | 18.9.2005
עתירה לחייב את המשיבים למלא אחר הוראות אמנת ג'נבה הרביעית, ולהורות על העברת כל האסירים והעצורים תושבי רצועת עזה המוחזקים על ידי ישראל לריבון החדש ברצועה, היינו לרשות הפלסטינית. זאת, לאור הכרזת אלוף פיקוד הדרום בדבר סיום הממשל הצבאי ברצועה עם השלמת תכנית ההתנתקות. הוראותיהן של אמנת ג'נבה ותקנות אמנת האג הפכו לחלק מהמשפט הבינלאומי המנהגי, שכל עוד אין סתירה בינו ובין חקיקה פנימית מפורשת יש לפעול על פיו. יצוין, כי העתירה הוגשה לפני פרסום הצעת החוק שנועדה לעקוף את הוראות אמנת ג'נבה ולאפשר את המשך ההחזקה של אותם עצורים בישראל.
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב