שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
עע"ם 5569/05 - משרד הפנים נ' עוויסאת ואח' פסק דין
פסיקה | 10.8.2008
ביהמ"ש דחה את ערעורי המדינה על פסקי דין שניתנו בבית המשפט לעניינים מינהליים העוסקים כולם בפרשנות לתקנה 12 לתקנות הכניסה לישראל, ולהגדרת "תושב איזור" בחוק האזרחות והכניסה לישראל (הוראת שעה), התשס"ג-2003. פסק הדין מתמקד בשאלת מעמדם של קטינים שנולדו בישראל שהוריהם תושבי ישראל ואילו הם עצמם רשומים, מסיבות שונות, במרשם האוכלוסין בגדה המערבית, למרות שמרכז חייהם בישראל. ביהמ"ש מפרש מי נחשב ל"תושב האיזור" לצורכי הוראת השעה, בנוסחה המקורי, טרם התיקון שהוסיף להגדרה את היותו של אדם רשום במרשם האוכלוסין בגדה. למרות שלא נדרש לכך, קובע ביהמ"ש שניתן למנוע את רישומו של קטין בנסיבות ביטחוניות מסוימות הנוגעות לו או למשפחתו.
עדכונים
27.8.2008
ביהמ"ש העליון דוחה את ערעורה של המדינה על החלטות ביהמ"ש לעניינים מנהליים, שקבעו כי ילדים להורים תושבי ישראל, יוכלו להירשם במרשם האוכלוסין הישראלי אם נולדו בישראל ומנהלים את חייהם בישראל, גם אם הם רשומים במרשם הפלסטיני: ביהמ"ש קבע כי תושב השטחים אינו בהכרח כל מי שרשום במרשם האוכלוסין הפלסטיני, ואין להחיל באופן רטרואקטיבי את התיקונים לחוק על כל הבקשות שהוגשו טרם שהתקבל, לפחות עד לתיקון בנוסח חוק ...
30.1.2011
מעמדן של שתי בנותיה של תושבת ירושלים ישודרג לקבע: נציבת ההשגות לזרים במשרד הפנים קיבלה את טענות המוקד להגנת הפרט וקבעה, כי בהיעדר זיקה לשטחים אין לראות את הילדות כ"תושבות איזור", ולכן לא חל עליהן נוהל רישום ילדים, כפי שמופיע בהוראת השעה
18.4.2011
המוקד להגנת הפרט לבג"ץ: פסק הדין בעניין חטיב שופך אור על התכלית האמיתית והפסולה של הוראת השעה – דחיית בקשות למתן מעמד בישראל על בסיס קולקטיבי, מתוך מניעים דמוגרפיים-גזעניים
[email protected] (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב