שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
עת"ם (י-ם) 379/04 - מנסור ואח' נ' משרד הפנים - מינהל האוכלוסין בירושלים פסק דין
פסיקה | 379/04 | 3.6.2005
בית המשפט לעניינים מינהליים קיבל את עתירתה של תושבת קבע שבקשתה לרשום את ילדיה במרשם האוכלוסין הישראלי נדחתה מחמת רישומם במרשם האוכלוסין הפלסטיני, בלא שנבדקה טענתם כי מרכז חייהם בישראל. המשיב טען שילדי העותרת הם "תושבי איזור", ולכן יש לדון בבקשה כבקשה לאיחוד משפחות, אך לאור חוק האזרחות והכניסה לישראל (הוראת שעה) דינה של הבקשה כיום להידחות. לעומת זאת, על פי עת"מ 577/04 ונוהל שפרסם המשיב בעקבותיו, קיומו של רישום במקום אחר אינו שולל מתן מעמד בישראל שעה שמוכח שמרכז חיי המשפחה בישראל. נקבע כי הגדרת "תושב איזור" בחוק האזרחות מכוונת לזיקת תושבות, ללא קשר לרישום במרשם. המבחן המקובל להגדרת תושבות הוא מבחן מירב הזיקות.
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב