שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
ביקור עצורים לבנונים
מסמכים אחרים | 9.8.2006
בפנייה נוספת לפרקליטות המדינה מבקש המוקד לדעת מהו הסטטוס שבו נכלאו העצורים הלבנוניים במתקן 1391, ומתי, אם בכלל, יובאו בפני שופט.
עדכונים
14.8.2006
לפחות שני עצורים לבנוניים מוחזקים כיום במתקן הסודי: המוקד להגנת הפרט פנה למדינה בדרישה כי יותר לעורכי דין מטעמו לבקר אצל העצורים לאלתר. בקשת המוקד נדחתה על ידי המדינה. במקביל, פנה המוקד בבקשה לקביעת דיון דחוף בעתירה שהגיש בעניין מתקן 1391, עתירה הממתינה עדיין לפסק דינו של בג"ץ
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב