שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
קדם בג"ץ: ביקור עצורים מלבנון
מסמכים אחרים | 8.8.2006
בקשה לבקר עצורים לבנוניים שנשבו במהלך המלחמה בלבנון בקיץ 2006. למוקד נודע כי לפחות שניים מהם נכלאו במתקן 1391 במהלך המלחמה. ראו פריטים קשורים.
עדכונים
14.8.2006
לפחות שני עצורים לבנוניים מוחזקים כיום במתקן הסודי: המוקד להגנת הפרט פנה למדינה בדרישה כי יותר לעורכי דין מטעמו לבקר אצל העצורים לאלתר. בקשת המוקד נדחתה על ידי המדינה. במקביל, פנה המוקד בבקשה לקביעת דיון דחוף בעתירה שהגיש בעניין מתקן 1391, עתירה הממתינה עדיין לפסק דינו של בג"ץ
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב