שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
ביקור עצורים לבנונים
מסמכים אחרים | 9.8.2006
בהמשך לפנייתו מיום 8.8.2006, המוקד פנה שוב אל פרקליטות המדינה, ותבע כי יותר לעורכי דין מטעמו לבקר לאלתר עצורים לבנוניים שנכלאו במתקן 1391. ראו פריטים קשורים.
עדכונים
14.8.2006
לפחות שני עצורים לבנוניים מוחזקים כיום במתקן הסודי: המוקד להגנת הפרט פנה למדינה בדרישה כי יותר לעורכי דין מטעמו לבקר אצל העצורים לאלתר. בקשת המוקד נדחתה על ידי המדינה. במקביל, פנה המוקד בבקשה לקביעת דיון דחוף בעתירה שהגיש בעניין מתקן 1391, עתירה הממתינה עדיין לפסק דינו של בג"ץ
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב