שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
בג"ץ 9733/03 - המוקד להגנת הפרט נ' מדינת ישראל ואח' הודעה משלימה מטעם פרקליטות המדינה
כתבי בי דין | 9733/03 | 15.8.2005
בעקבות הצעות בית המשפט בנוגע לשימוש במתקן הסודי, שהועלו במהלך הדיון החסוי מיום 15.12.04, הודיעה המדינה כי קבעה הסדר המצמצם, לטענתה, באופן משמעותי את השימוש במתקן לצורך החזקת עצורים. המדינה אינה מוסרת בהודעתה את פרטי ההסדר, אך מודיעה שבמסגרתו נקבע שעצורים יוחזקו במתקן רק לאחר קבלת אישור של קצין בדרגת אלוף ושל הפצ"ר, ושככלל לא יוחזקו במתקן אזרחי ישראל או תושבי השטחים. כן היא מציינת, כי מאז מועד הדיון בעתירה לא הוחזקו עצורים במתקן.
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב