שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
חוק הנזיקים האזרחיים (אחריות המדינה) (תיקון מס' 7), התשס"ה-2005
חקיקה | 10.8.2005
התיקון מקנה למדינה חסינות גורפת מפני תביעות של פלסטינים שנפגעו על ידי כוחות הביטחון בשטחי הגדה המערבית ועזה אותם יגדיר שר הביטחון כ"אזורי עימות". החסינות תוחל מעתה לא רק על נזקים הקשורים ללחימה בפועל אלא גם על ביזה, התעללות, ירי מרושל, פגיעה שלא לצורך ברכוש, וכד'. התיקון מקנה למדינה חסינות כמעט מוחלטת גם מפני תביעות של נתיני מדינות אויב ומי שמוגדר כ"פעיל או חבר ארגון מחבלים", גם כשהנזק שנגרם להם אינו קשור כלל לעימות בין מדינת ישראל לבין מדינת האויב או הארגון. התיקון יוחל באופן רטרואקטיבי, על אירועים החל מספטמבר 2000, ובכלל זאת על אירועים שכבר הוגשו בגינם תביעות שלא הגיעו לשלב ההוכחות.
עדכונים
27.7.2005
התיקון החדש לחוק הנזיקים האזרחיים (אחריות המדינה) חוסם כמעט לחלוטין הגשת תביעות נזיקין של פלסטינים תושבי השטחים הכבושים שנפגעו כתוצאה מפעולות ישראל: הצעת החוק שהתקבלה בכנסת אינה חוקתית, סותרת את המשפט הבינלאומי ומפקיעה את זכותם לפיצויים של מי שנפגעו ממעשי כוחות הביטחון, גם שלא במהלך פעילות לחימה, ואפילו כתוצאה ממעשי אלימות, התעללות וביזה
1.9.2005
עתירה לביטול חקיקה אשר מונעת מפלסטינים לתבוע פיצויים מהמדינה: המוקד להגנת הפרט וארגוני זכויות אדם נוספים, עותרים לבג"ץ בדרישה לבטל את תיקון 7 לחוק הנזיקים האזרחיים, אשר מונע מפלסטינים לתבוע פיצויים ממדינת ישראל בגין נזקים, שגרמו להם כוחות הביטחון (אחריות המדינה), גם כאשר אלה נגרמו שלא במסגרת פעילות לחימה
[email protected] (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב