שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
בג"ץ 320/98 - מנאסרה ואח' נ' שרות הבטחון הכללי עתירה למתן צו על תנאי וצו ביניים
כתבי בי דין | 320/98 | 15.1.1998
עתירת המוקד להגנת הפרט נגד שימוש בעינויים במהלך חקירתו של עצור פלסטיני ובתקופת המתנתו לתחילת החקירה. בין היתר, הוא הוחזק בתנוחת "שאבח", ונמנעה ממנו שינה לתקופות ארוכות. העותרים טוענים כי בדין הישראלי אין הרשאה למשיב לנהוג בכוח או באלימות באדם במהלך חקירתו, וכי האמצעים שהופעלו נגד העותר הם עינויים על פי ההגדרה המופיעה באמנה נגד עינויים ונגד יחס ועונשים אכזריים, בלתי אנושיים או משפילים, שישראל צד לה. העתירה נמחקה לאחר שהמדינה הודיעה כי "לעת עתה לא נעשה כל שימוש באמצעים פיסיים כלפי העותר". בעניין שעות השינה של העותר, המדינה לא הייתה מוכנה להתחייב.
עדכונים
1.9.2005
תביעה נזיקית בשל עינויים בחקירה: תביעת פיצויים שהגיש המוקד להגנת הפרט בגין הנזק שנגרם לפלסטיני שעונה במהלך חקירתו בידי השב"כ
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב