שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
בג"ץ 6757/95 - חירבאוי ואח' נ' מפקד כוחות צה"ל באזור יהודה ושומרון עתירה לצו הביאס קורפוס ולצו על תנאי
כתבי בי דין | 6757/95 | 30.10.1995
עתירת המוקד להגנת הפרט והאגודה לזכויות האזרח בישראל בעניינו של קטין תושב חברון, שנלקח מביתו על ידי הצבא בלי להודיע למשפחתו על מעצרו. העתירה מתמקדת בהימנעות מתמשכת של רשויות הביטחון ממסירת מידע למשפחותיהם של עצורים הן על עצם המעצר הן על מקום החזקתו של העצור; וזאת בניגוד לחובתן על פי החוק החל בישראל ובשטחים. הרשויות גם אינן מתקנות את הליקויים היסודיים שבהסדרים שהיו קיימים בעניין באותה תקופה, שעליהם התריעו העותרים במשך זמן רב. לפסק הדין בעתירה ראו פריטים קשורים.
עדכונים
27.1.2011
הצבא והשב"ס ממשיכים שלא לעמוד בחובתם להודיע למשפחות עצורים על מעצרם ועל מקום החזקתם: בשנת 2010 טיפל המוקד להגנת הפרט בלמעלה מ-3,200 פניות לאיתור עצורים חדשים
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב